Lite om färger...

 

Färger är lite av en passion för mig och nedan tänkte jag förklara lite närmare kring färgerna som finns hos russen och vilken färg man kan få när man betäcker sitt sto. Ett föl får halva arvsmassan från pappan och halva arvsmassan från mamman. Fölet får ett anlag från a-delen och ett anlag från e-delen från vardera föräldern. Om vi betäcker två bruna hästar som båda har genuppsättningen Aa Ee med varandra så ger det 16 olika kombinationer. 9 föl blir bruna, 4 fuxar och 3 blir svarta. Nedan försöker jag att ytterligare förklara färgerna...

Det svarta anlaget heter E. Det är dominant dvs det syns även i enkel uppsättning. Man skriver bokstaven som stora E när hästen har egenskapen och som lilla e när den inte har den.

Den röda fuxfärgen är en total frånvaro av svart färg. En fux har därför alltid uppsättningen ee. Detta gör det lätt att renavla fuxfärgen, om en fux (ee) betäcks med en fux (ee) kan de bara få fuxföl (ee).

Brun bestäms av ett dominant anlag som kallas aguti och skrivs A om det finns och a om det saknas. Agutianlaget fungerar så att det begränsar utbredningen av svart färg till man, svans och ben på en häst som har E anlaget. På en röd (ee) häst syns det inte. Hästar som är bruna har alltså anlag för både E och A. Alla bruna hästar har svart man och svans.

 

Ragusa är ett svart sto som fått 10 föl och hittills ingen fuxavkomma så det troliga är att hon är aa EE men helt säker är vi inte ännu..

 

En svart häst har alltså inget A för som jag skrev ovan så begränsar agutianlaget den svarta färgen till man och svans. En svart har därför alltid uppsättningen aa E*. Symbolen * ersätter bokstaven som vi inte känner till, det kan vara både vara ett E eller ett e det har ingen betydelse för hur den svarta hästen ser ut. Skillnaden är att den svarta hästen med uppsättningen aa EE aldrig kan bli far eller mor till ett fuxföl, den svarta hästen med uppsättningen aa Ee kan bli förälder till ett fuxföl då den bär på ett e som inte vi ser. Om din svarta häst har en förälder som är fux så vet du helt säkert att din häst har ett e annars får eventuell framtida avel visa om anlaget finns eller ej... Om du betäcker en svart häst (aa) med en svart häst (aa) så kan du aldrig få bruna föl (brun färg kräver ett A). Du kan däremot få ett fuxföl om båda de svarta hästarna bär på ett dolt e. Om båda föräldrarna bär på ett dolt e så får du 75% svarta föl och 25% fuxföl. Om någon av de svarta hästarna som betäcks inte har ett dolt e så blir 100% av fölen svarta.

 

Katrinebergs Indie är ett fuxsto som inte fått några avkommor så det går inte att avgöra om han har genotypen AA ee, Aa ee eller aa ee.

 

Fuxar kan ha uppsättningen AA ee, Aa ee eller aa ee. Du ser inte på utsidan vilken uppsättning din fux har men om din fux har en svart förälder vet du att den har a* ee om båda föräldrarna är svarta så vet du att den har aa ee. Om din fux har bruna eller fuxfärgade föräldrar så vet vi bara att den har ** ee och framtida avel får visa om hästen har AA ee, aa ee eller Aa ee. Som jag skrev ovan så kan du bara få fuxfärgade föl om du betäcker fux (ee) med fux (ee), både brun och svart har nämligen anlaget för svart färg (E) och det finns ju inte hos någon av fuxarna. Om du betäcker din fux med "annan färg" kan du få bruna föl och även svarta föl om din fux har ett dolt a.

 

Samba 3929 har genotypen A* Ee. Båda hennes föräldrar är bruna men hon har fått två fuxföl så vi vet att hon har ett dolt e. Om det finns något dolt a får framtiden utvisa.

 

En brun häst har alltid A (som begränsar den svarta färgen till man och svans) och E (den svarta färgen). En brun häst har alltså A* E*, om din bruna häst har en fuxförälder så vet du att den har ett e och om din bruna häst har en svart förälder så vet du att den har ett a. En brun häst kan alltså ha uppsättningen AA EE, AA Ee, Aa Ee eller Aa EE. Skillnaden syns inte på utsidan men hästen med uppsättningen AA EE kan bara få bruna föl oavsett vad du betäcker den med, svart kräver ju ett a från vardera föräldern och fux ett e från vardera föräldern. Den bruna hästen med Aa EE kan få bruna och svarta föl. AA Ee kan få bruna och fuxföl och den bruna hästen med Aa Ee kan både bli förälder till bruna, svarta och fuxföl.

 

Calisi är gulbrun och har genotypen Aa Ee CCcr det vet vi för att hennes mamma är svart och hennes pappa är isabell (fux med gulanlag).

 

Bara för att krångla till det hela så finns hos russen (och flera andra raser) ett gulanlag. Gulanlaget "bleker" grundfärgen och gör en brun häst som har anlaget till gulbrun. Gulanlaget skrivs CCcr. En fux som har gulanlaget blir isabell och en svart som har gulanlaget blir gulsvart. För att en häst ska få gulanlaget så krävs att någon av hästens föräldrar har anlaget. Anlaget kan inte bäras dolt. Om man betäcker två gulanlagshästar med varandra så är det 25% risk att fölet blir dubbelgult dvs gulvit, sotvit eller pärlvit. Dessa färger är inte önskvärda inom russaveln och hur vacker din dubbelgula hingst än är så kan han aldrig bli avelsgodkänd.

 

Piretta 4013 är ett gulbrunt tigrerat russ med genotypen A* E* CCcr, ingen av hennes föräldrar är svart eller fux och har hittills fått tre avkommor som är gulbruna (en av dem dessutom tigrerad) och en avkomma som är brun. Framtiden får utvisa om hon bär på något dolt a eller e.

 

Tigrering är ytterligare ett anlag som finns hos gotlandsrusset. Arvsgången är den samma som hos gulanlaget dvs Har hästen anlag för tigrering så är den tigrerad, arvsanlaget bärs inte dolt. Russen är mer melerade i färgen än riktigt prickiga. Tydliga tecken på att russet är tigrerat är prickig mule, prickigt juver, prickig under svansen och prickig kring slida/anus.

 

Allgunnens Yes 560 bukskäck med genotypen A* ee. Ingen av hans föräldrar är svart och han har ännu inte fått något svart föl så det är omöjligt att veta om han har Aa ee eller AA ee.

 

Hos russen finns även bukskäcksanlaget (kul tycker jag). Hos "vanliga" skäckar som tex de skäckar som finns hos shetlandsponnyn så är arvsgången den samma som hos tex gulanlaget dvs anlaget kan inte bäras dolt utan minst ena föräldern måste vara skäck för att avkomman ska kunna bli skäck. Hos russen finns det spännande bukskäcksanlaget som kan dyka upp när som helst trots att föräldrarna är enfärgade... Anlaget kan bäras dolt i generationer och det enda säkra sättet att veta att ditt russ har anlaget är att ditt russ har en skäckförälder eller att ditt russ har lämnat en skäckavkomma. Om ditt russ har ett dolt anlag och du betäcker med en skäckhingst så har du 50% chans att fölet blir skäck. Betäcker du ditt sto med dolt skäckanlag med en hingst med dolt skäckanlag så har du 25% chans att fölet blir skäck. Om ditt sto inte har något dolt skäckanlag och du betäcker med en skäckhingst så kan du tyvärr aldrig få något skäckföl (men fölet bär iaf 100% säkert på ett dolt skäckanlag).